ul. Kościuszki 108, 83-200 Starogard Gdański, tel. (058) 56 224 99
 

:: o firmie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji
  "Dak-Bud" Ltd Sp. z o.o.

  NIP 592-020-16-79
  Regon 190547515
  KRS: 0000136772 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy-wpłacono: 360 000 zł

dak-bud         dak-bud

Nasze przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją działalność w roku 1993 roku po przekształceniu się firmy "DORA Starogard" Ltd zmieniając tym samym nazwę na Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji DAK-BUD Ltd Sp. z o.o.

Potencjał finansowy oraz szerokie doświadczenie pozwalają nam realizować szeroki zakres usług budowlanych o czym świadczą liczne rekomendacje naszych Inwestorów.

Podstawowym rodzajem działalności firmy jest budowa kompletnych obiektów ochrony środowiska, roboty inżynieryjne i instalacyjne dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Wykonujemy między innymi kompletne przepompownie i oczyszczalnie ścieków, zewnętrzne sieci wodociągowe, kanalizacyjne i deszczowe, wszelkie roboty ziemne w tym zagęszczanie gruntów pod obiekty budowlane, budowę sieci ciepłowniczych i wymiennikowni, obniżanie poziomu wód gruntowych - odwadnianie wykopów, zabijanie ścianek szczelnych z grodzic, budynki mieszkalne, produkcyjne i usługowe w technologiach tradycyjnych i uprzemysłowionych.

 

 
© 2008 www.DAK-BUD.pl